Professorat

Recursos d’interès per al professorat i PAS del centre:

 

moodle Portal de docència virtual del Campus de FP.
ieducacio Intranet del professorat.
saga Portal de gestió acadèmica
plantilles Plantilles i documents.
calendari-curs Calendari de planificació del curs acadèmic.
qbid professors Plataforma de gestió de les pràctiques en empresa.

Plataforma de gestió de personal de la Generalitat.
Intranet – Portal de centre

 

Webs específiques: