Presentació 4 Activitats desenvolupades curs 2015/16

Activitats manipulatives portades a terme durant el curs

Una de les activitats manipulatives que es realitzen dins el cicle és la reparació de maquinària logística, amb tot el que comporta:  identificar elements ( elèctrics i hidràulics) sobre esquema i sobre màquina i el seu funcionament, per tal de poder portar a terme el manteniment de la maquinària i entendre el seu funcionament. Les pautes que s’han seguit a grans trets són:

 • Cessió de maquinària per Tallers Antonio Miquel de Sidamon.

IMG_20151204_121503

 • Comprovació de la compressió del motor per tal de detectar el seu estat

 • Extracció del motor amb les bombes hidràuliques ( bombes tandem i bomba de pistons axials de caudal variable i reversible.IMG_20160421_135413
 • Neteja de la màquina.
 • Separar el motor de gasoil de les bombes hidràuliques per tal de comprovar l’estat de la unió elàstica entre els dos elements, què es va substituir.
 • IMG_20160421_121317IMG_20160421_121256
 • Substitució de la corretja de distribució i de les corretges auxiliars de la bomba de l’aigua i de l’alternador.

IMG_20160421_131521

 • Acoblar el motor amb el grup hidràulic i  tornar-lo a col·locar dins la màquina.

IMG_20160421_142805

 • Connexionar les instal·lacions hidràuliques, elèctriques, d’alimentació de gasoil i de refrigeració entre altres.
 • Arrancar la màquina i substitució de filtres i olis.
 • Per finalitzar es realitza la regulació de la màquina mitjançant connexió d’ordinador a la placa de control LHC amb la col·laboració de Tallers Antonio Miquel de Sidamon.

IMG_20160519_131753

Bookmark the permalink.

Comments are closed.