Presentació 2, Activitats realitzades curs 2015/16

Modificació de l’enganxada del cultivador o grada de pues.

Als alumnes se’ls va plantejar el repte de modificar l’enganxada del cultivador del centre, perquè  s’havia modificat els extrems dels braços d’arrastre mitjançant enganxes automàtics als tractors dels centre, fet que impedia l’enganxada del cultivador als diferents tractors.IMG_20151127_121540

Pautes que es van seguir:IMG_20151127_120809

  • Comprovar distàncies d’arreus dels centre amb enganxades als tres punts que es poguessin enganxar als tractors sense problemes ( picadora, rotavator o fresadora….)
  • Preparar el material necessari per tal de fer la modificació.
  • Modificar l’enganxada del cultivador mitjançant soldadura. Primer d’un dels costats

IMG_20151127_121438

  • I a continuació l’altre costat

IMG_20151218_123437IMG_20151218_134547

  • Els van girar les relles i es va reparar els extrems d’alguns dels braços que estaven desgastats pel fregament amb el terra i no permetien la fixació dels cargols de la rella.IMG_20160204_142052
  • Els companys del Programa Formació i Inserció (PFI) es van encarregar de pintar-lo.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.