Història del centre

historia1Inici
L’inici del centre com a institució educativa es remunta a l’any 1950 quan l’Ajuntament de Mollerussa va cedir a la “Delegación Nacional de Sindicatos” unes 19 ha de terreny a la partida de “La Serra”, per a construir-hi una escola dedicada a l’ensenyament agrícola i ramader en benefici dels pagesos i ramaders de la zona.

Obres de construcció (any 1951)

Obres de construcció (any 1951)

Acte inagural (any 1952)

Acte inagural (any 1952)

Alumnes del curs de capataç agrícola

Alumnes del curs de capataç agrícola

historia_10

La Delegación Nacional de Sindicatos, veient àmplies possibilitats i considerant idoni l’emplaçament de l’escola, va adquirir els terrenys colindants fins a arribar a l’extensió actual de 33 ha.
A l’extinció de La Delegació Nacional de Sindicatos, l’any 1975 es va traspassar el centre a Presidència de Govern. Des de 1977 fins a 1983 va passar al Departament de Treball (INEM) i finalment, l’octubre de 1983 va ser transferit al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, del qual depèn a l’actualitat.
Actes festius (any 1954)

Actes festius (any 1954)

historia6

historia7
historia8
TRAJECTÒRIA EDUCATIVA I PROFESSIONAL DE “L’IES AGRÀRIA L’URGELL”
Atès que el nostre centre es va crear per a satisfer les necessitats d’agricultors i ramaders de Mollerussa i comarques, les ensenyances que s’hi han impartit i s’hi imparteixen, tenen un marcat caràcter agropecuari. Justament per aquest fet, s’associa el nostre centre amb l’antic nom de “Granja Escola” tot i que des de 1977 el seu nom oficial va ser IES Agrària l’Urgell.
historia9

Certament, l’experiència en cursos relacionades amb el món de l’agricultura i ramaderia és àmplia i destacable. Els estudis impartits des de la creació del centre, en aquesta línia, són diversos i entre ells podem destacar:

  • Any 1952.- Es van començar a impartir els primers cursos monogràfics de formació Professional. Les modalitats ofertades eren les de Tractorista, Maquinària Agrícola, Plagues del Camp, Fructicultura, Indústries Làcties i Pràctiques Agropecuàries per als Batxillers Laborals.
  • Des de 1957 a 1964: Cursos de Capatassos agrícoles, per coordinació entre La Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del Ministeri d’Agricultura i la Dirección nacional de la Obra Sindical “Colonización”.
  • A partir de 1962.- Cursos de Formació Professional Intensiva de 3 mesos de durada sobre Avicultura, Ramaderia, Maquinària Agrícola i Fructicultura. En total es varen realitzar prop de 100 cursos.
  • Des de 1965 a 1970: Cap d’explotació, per coordinació entre La Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del Ministeri d’Agricultura i la Dirección nacional de la Obra Sindical “Colonización”.
  • 1973 a 1983.- Cursos de Capatassos ramaders per coordinació entre La Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del Ministeri d’Agricultura i la Dirección nacional de la Obra Sindical “Colonización”.
  • 1976.- El Ministeri d’Educació i Ciència autoritza al nostre centre a impartir la Formació Professional de la branca Agrària.
  • L’any 1989 es van començar els estudis de Batxillerat científic i Mòduls professionals.

A partir d’aquest moment, el centre augmenta la seva oferta d’estudis dins de la formació reglada i el Departament d’Ensenyament decideix crear l’IES La Serra. Així doncs, l’any 1996, l’IES La Serra neix (dins les instal·lacions de l’IES Agrària l’Urgell) ofertant els Estudis d’ESO i de Batxillerat i perfilant-se com un institut independent del nostre.

Donada la gran varietat d’estudis impartits, l’IES Agrària l’Urgell canvia de nom l’any 2006 per IES Mollerussa

Paral·lelament, l’IES inicia la seva trajectòria ampliant i diversificant l’oferta formativa, especialitzant-se en els cicles formatius ofertats actualment.