Estudis serveis

banner_eiEducació infantil

T’agraden els infants? Vols formar part d’una etapa molt important en el seu creixement? Si fas el cicle de Tècnic d’educació infantil tindràs una titulació per treballar com a educador/a en llars d’infants, ludoteques, escoles, … o amb infants en situació de risc social i les seves famílies.


tapsdAtenció a persones en situació de dependència

Atendre i tenir cura en la vida diària de persones i col·lectius amb necessitats especials de salut física, psíquica i social: persones grans, discapacitades, convalescents que pateixen malalties cròniques; aplicar les estratègies i els procediments més adequat per mantenir-ne i millorar-ne l’autonomia personal, les relacions amb l’entorn i la inserció ocupacional.


 

Oferta formativa i plans d’estudi oficials

Comments are closed.