Convenis amb Ponent 2002 i GAENA environment i l’aplicació QdeCamp

L’Institut Mollerussa ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa Ponent 2002 i GAENA environment les quals estan desenvolupant QdeCamp, una aplicació web que facilita la gestió de les tasques del camp conforme a la normativa actual a més d’oferir tot un seguit d’eines orientades a millorar la productivitat en aquest sector.

En aquest context amb l’objectiu de formar professional amb totes les competències per al dia de demà s’ha acordat que els alumnes de les rames d’agrària tindran accés a les prestacions d’aquesta plataforma actuant com a beta-tester previs al llançament del producte. Amb aquesta col·laboració s’aconsegueix una situació win-win de manera que l’empresa rep el feedback del seu producte i un conjunt de proves en entorn d’usuari final, mentre els alumnes fan ús d’una eina orientada al segment de mitja/grans productor. Paral·lelament també es previst de treballar en un altre aspecte de vegades oblidat però de transcendència fonamental, la seguretat dels sistemes informàtics implicats. Per aquest motiu l’empresa permetrà als estudiants del estudis  d’informàtica de programador web de realitzar diverses activitats de pentesting i proves de resistència de l’entorn. És molt interessant disposar d’un entorn real on aprendre algunes tècniques de hacking, donat que en circumstancies normals aquest escenaris són simulats, en aquest cas la motivació està assegurada!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.