PROVES D’ACCÉS A TÈCNIC ESPORTIU EN DISCIPLINES HÍPIQUES

Data inici de les proves:  5 d’Octubre

Informació relativa a les proves

Hípiques properes al centre amb possibilitat de pupilatge i/o lloguer de cavalls per la realització de les proves

hipiques-lloguer-cavalls-1

Contingut de les Proves:

  1. Cicle Inicial
  2. Cicle Final
  3. Grau Superior
  1. 1. Prova de moviments en pista Cicle Inicial (alevines equipos)
  2. 1. Prova de doma Cicle Final (juveniles 2018)

http://www.rfhe.com/doma-clasica/reprises

Possibilitat de llogar un box al centre [ PETICIÓ DE BOX ]

Reclamacions Proves d’Accés Hípica

Període de reclamacions PROVES d’ACCÉS TÈCNIC ESPORTIU EN DISCIPLINES HÍPIQUES.

Degut a la situació extraordinària actual:

Aquell aspirant que vulgui presentar qualsevol reclamació referent al resultat de la prova podrà adreçar-se als Serveis Territorials d’Educació, a la planta d’inspecció.

Per qualsevol aclariment es pot enviar un correu electrònic a: inspeccio_lleida.educacio@gencat.cat a l’atenció del President de la Comissió Avaluadora de les Proves d’Accés a Tècnic Esportiu en Disciplies Hípiques.

 

Publicació de qualificacions

Els resultats provisionals i definitius de les proves es publiquen a la     pàgina web del Departament d’Ensenyament.
Les qualificacions provisionals de les proves es publiquen en un termini màxim de tres dies a comptar a partir del darrer dia de realització de la prova.
 Les qualificacions definitives es publiquen dins del termini màxim de set dies a comptar des de la publicació dels resultats provisionals.

Reclamacions

La persona aspirant té dret a sol·licitar aclariments sobre les qualificacions obtingudes, així com a presentar una reclamació per mitjà d’un escrit presentat al registre del centre i adreçat a la comissió avaluadora, durant els tres dies següents al de la publicació de les qualificacions provisionals.
L’endemà del darrer dia del termini de presentació de les reclamacions, la comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats de les qualificacions definitives.

 

Proves d’accés tècnic Esportiu

Data inici de les proves: 9 de març

Informació relativa a les proves

Hípiques properes al centre amb possibilitat de pupilatge i/o lloguer de cavalls per la realització de les proves

hipiques-lloguer-cavalls-1

Proves:

http://www.rfhe.com/doma-clasica/reprises

  1. Prova de moviments en pista Cicle Inicial (alevines equipos)
  2. Prova de doma Cicle Final (juveniles 2018)

Possibilitat de llogar un box al centre [ PETICIÓ DE BOX ]