Alumnat

Plataformes

 moodle Portal de docència virtual del Campus de FP.
 qbid-alumnes Plataforma de gestió de les pràctiques en empresa.

Informació acadèmica

calendari-curs Calendari de planificació del curs acadèmic.
horaris Horaris de grups.
plantilles Plantilles i documents.

Serveis i tràmits

acredita Servei d’acreditació professional.
assessorament Servei d’assessorament professional.
reconeixement Servei de reconeixement professional.
borsa_treball Servei de borsa de treball per alumnes i empreses.
oferta_habitatge Borsa d’habitatge de l’ajuntament de Mollerussa
oficina jove Oficina Jove del Pla d’Urgell

webs específiques: