Reconeixement

Reconeixement

Informació sobre el Servei de reconeixement d’aprenentatges en la formació professional

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol•licitud de la persona interessada, i de forma personalitzada. El procés permet posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial. El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes .

Requisit previ: haver superat positivament el procés de Servei d’Assessorament de la FPI, tenir 18 anys complert i acreditar un mínim de dos anys d’experiència laboral o en activitats socials en el sector professionalrelacionat amb el cicle formatiu del qual es volen reconèixer els aprenentatges.

Carta de compromís de qualitat dels serveis: carta

Preu del Servei: segons el nombre de crèdits o unitats formatives.

Oferta de CICLES FORMATIUS de l’institut Mollerussa :

 • Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
 • Gestió Administrativa
 • Jardineria i floristeria
 • Producció Agropecuària
 • Gestió forestal i del medi natural
 • Paisatgisme i medi rural
 • Administració de sistemes informàtics en Xarxa
 • Desenvolupament d’aplicacions web
 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 • Atenció a persones en situació de dependència
 • Educació infantil
 • Electromecànica de maquinaria
 • Excavacions i sondatges

Calendari del procés:

Calendari del procés Reconeixement (PDF)

 

Sol·licitud i inscripció al servei de reconeixement:

Cal portar els documents al registre del centre.

Full de sol·licitud al servei de reconeixement (Fitxer MS Word)

Full d’inscripció al servei de reconeixement (Fitxer MS Word)

Llistat admesos:

La llista d’admesos es publicarà al taulell d’anuncis del centre.

Normativa :

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012) RESOLUCIO

Ctra. de Torregrossa, Km 1,9 Tel.: 973.60.03.59
Email: ies-mollerussa@xtec.cat http://www.institutmollerussa.com
25230 MOLLERUSSA

Comments are closed