Professorat

Recursos d’interès per al professorat i PAS del centre:

moodle Portal de docència virtual del Campus de FP.
ieducacio Intranet del professorat.
saga Portal de gestió acadèmica
plantilles Plantilles i documents.
horaris Horaris de grups.
calendari-curs Calendari de planificació del curs acadèmic.
qbid professors Plataforma de gestió de les pràctiques en empresa.

ATRI professors Plataforma de gestió de personal de la Generalitat.

Portal Educació

Webs específiques: