Professorat

Recursos d’interès per al professorat i PAS del centre:

moodle Portal de docència virtual del Campus de FP.
ieducacio Intranet del professorat.
saga Portal de gestió acadèmica
plantilles Plantilles i documents.
horaris Horaris de grups.
calendari-curs Calendari de planificació del curs acadèmic.
qbid professors Plataforma de gestió de les pràctiques en empresa.

Portal Educació

Webs específiques: