preinscripció i matricula

CURS 2017-2018


Preinscripció (prematrícula)

 • Grau mitjà: del 16 al 24 de maig
 • Grau superior: del 25 al 31 de maig
 • PFI: Termini per presentar la sol·licitud: del 15 al 26 de maig de 2017
 • CAS: Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior: del 3 al 7 de juliol de 2017   +info gencat

Matricula

 • Grau mitjà: Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 al 11 de juliol de 2017.
 • Grau superior: Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 13 al 20 de juliol de 2017.
 • PFI: Període de matrícula: de l‘1 al 8 de setembre de 2017.

+info a Gencat


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 •     Titulació actual mínima per a cada cicle Grau mitjà o Grau superior.
 •     Original i fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
 •     Tres fotos carnet.
 •     Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.
 •     Ingrés de l’assegurança escolar (1,12 euros)

 


ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Per accedir a aquests cicles cal:
a) Disposar de graduat en educació secundària o equivalent.
b) Haver superat el primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14/16) que defineix l’ordre de 5 de març de 1987 (DOGC de 19 de juny).
c) Disposar del títol de tècnic auxiliar (FP1) o equivalent.
d) Haver superat un mòdul professional 2 experimental.
e) Haver superat íntegrament els dos primers cursos de batxillerat unificat polivalent o equivalent.
f) També podrà accedir-hi l’alumne que tingui el títol de tècnic, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà.

Les persones que, malgrat no complir les condicions de l’apartat anterior, tinguin més de divuit anys, o bé que els compleixin durant l’any natural que vulguin iniciar els cicles formatiu i, a més, acreditin un mínim de tres mesos d’experiència laboral en qualsevol activitat, podran accedir-hi mitjançant la superació d’unes proves.
També es poden presentar a les proves d’accés els majors de divuit anys que hagin cursat amb aprofitament un curs del programa de garantia social.

 


 

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Per accedir a aquests cicles cal:

a) Disposar del títol de batxillerat o equivalent.
b) Haver superat el batxillerat experimental o equivalent.
c) Haver superat el COU.
d) Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
e) Tenir un títol de tècnic especialista (FP2).
f) Tenir un títol de tècnic superior, per haver superat un cicle formatiu de grau superior.

Matèries prèvies de batxillerat:

Els cicles formatius de grau superior inclouen l’obligació d’haver cursat determinades matèries de modalitat durant el batxillerat, matèries que s’especifiquen en cada cicle específic

Les persones que, malgrat no complir les condicions de l’apartat anterior, tinguin més de vint anys, o bé que els compleixin durant l’any natural que vulguin iniciar els cicles formatiu i, a més, acreditin un mínim de 6mesos d’experiència laboral en qualsevol activitat, podran accedir-hi mitjançant la superació d’unes proves.

Comments are closed