Inscripció PROVES D’ACCÉS TÈCNIC HÍPICA

Inscripció: del 2 al 13 de setembre de 2019

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 14 de setembre de 2019

Llistes d’admesos o exclosos
-provisionals: a partir del 17 de setembre
-definitives: a partir del 26 de setembre

 

[http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Proves-especifiques-dacces-als-ensenyaments-esportius?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1]

Bookmark the permalink.

Comments are closed.