Horaris

Horaris dels grups 2016-2017.

ACTIVITATS AGRÀRIES
Producció Agropecuària (AR10) GM AR10_1AR10_2

Jardineria i Floristeria (AR50) GM AR50_1AR50_2

Gestió Forestal i del Medi Natural (ARA0) GS ARA0_1ARA0_2

Paisatgisme i Medi Rural (perfil agropecuari) (ARB1) GS ARB1_1ARB1_2

Ramaderia i assistència en sanitat animal (ARC0) GS ARC0_1

INDÚSTRIES EXTRACTIVES
Excavacions i Sondatges (IE11) GM IE11_1IE11_2
ADMINISTRACIÓ
Gestió Administrativa (AG10) GM AG10_1AG10_2
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10) GM IC10_1IC10_2

Desenvolupament d’Aplicacions Web (ICC0) GS ICC0_1

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ICA0) GS ICA0_2

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (0101) GM
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHÍCLES
Electromecànica de Maquinària (TM30) GM TM30_1TM30_2
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
Atenció a Persones en Situació de Dependència (SC10) GM SC10_1_ASC10_1_BSC10_2_ASC10_2_B

Educació Infantil (SCB0) GS SCB0_1SCB0_2

RÈGIM ESPECIAL HÍPICA
Tècnic esportiu en disciplines hípiques.
ALTRES ESTUDIS
CAS – Curs preparació proves d’accés a cicles formatius de grau superior CAS_ACAS_B

Comments are closed