El centre

L’inici del centre es remunta a l’any 1950. Pots consultar els seus orígens i trajectòria a traves d’aquests seixanta anys d’història fins arribar als estudis ofertats actualment.

Planol general

Planol general