Acredita’t

 

 

 

 

Es prorroga un any la validesa dels carnets de biocides,  fins al 15/07/2021

Salut Pública ens indica que  donada la situació excepcional on tots aquests processos s’han hagut d’interrompre, el Ministeri ha decidit prorrogar la validesa dels carnets de biocides fins al 15/07/2021 (un any més)

 

NOU  data 26/05/2020

Llistes provisionals

Llistat d’admesos i no admesos en llista d’espera de biocides i guia d’itineraris
Aquesta és la llista provisional, pot canviar un cop ateses les reclamacions

Biocides

Llistat no admesos per falta de vacants
En aquest cas, la documentació presentada és tota correcta, però els aspirants s’han quedat sense plaça.

Llistat de preinscrits no admesos per manca de justificació i requisits

Guia d’itineraris

Llistat de preinscrits no admesos per manca de justificació de mèrits i requisits

 

Termini de reclamacions i com fer-la

Tota la documentació d’una reclamació cal enviar-la per email, no vagin al centre

Hi ha deu dies hàbils a partir del dia següent a la publicació dels resultats provisionals de la preinscripció per enviar per email la reclamació. Publicació dels resultats: 26/05/2020

Per realitzar una reclamació cal emplenar el model de sol·licitud de reclamació següent:

Sol·licitud de reclamació acreditat

la sol·licitud emplenada i signada juntament amb la documentació al·legada cal enviar-la escanejada a l’adreça de correu següent:

En cas de biocides: insmollerussa.acreditat.biocides@gmail.com

En cas de guia d’itineraris: insmollerussa.acreditat.guia@gmail.com

 

data 02/04/2020

****************************************************************************************

Informació per Biocides

Degut al nombre de sol·licituds s’ha ampliat a 100 el número de places. Les sol·licitud s’atendran en l’  Institut Mollerussa i l’ Institut de Terrassa en funció de la localitat de residència dels candidats. La assignació es farà de manera automàtica i per motius d’organització no es podrà seleccionar el centre.

A partir d’una data per concretar s’informarà en la pàgina web de l’Institut Mollerussa i de l’Institut de Terrassa l’assignació de centre als candidats que hagin quedat admesos en la publicació dels resultats definitius de la preinscripció

****************************************************************************************

Informació general de les unitats de competència convocades a l’ Institut Mollerussa

Biocides

Guia d’itineraris

Taxes

 

Calendari suspés

Pels candidats que es presentin al procés d’acreditació

Temini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 4 al 12 de 2020

Publicació dels resultats provisionals de preinscripció: a partir del 17/03/2020

Reclamacions: del 18/03/2020 a 20/03/2020 de 9:00h a 14:00h

Publicació dels resultats definitius de preinscripció: a partir del 15/04/2020

 

Pels candidats admesos a la fase d’assessorament

Calendari de les sessions informatives: pendent

Inscripció a la fase d’assessorament: del 17/04/2020 a 23/04/2020

Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: 24/04/2020

Publicació del calendari de les sessions d’assessorament: 24/04/2020

Reclamació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: del 27/04/2020 al 29/07/2020

Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’assessorament: 05/05/2020

 

Pels candidats admesos a la fase d’avaluació

Inscripció a la fase d’avaluació: del 27/04/2020 a 18/05/2020

Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’avaluació: 19/05/2020

Publicació del calendari de les sessions d’avaluació: 19/05/2020

Reclamacions: del 20/05/2020 al 22/05/2020

Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’avaluació: 25/05/2020

Publicació del resultat provisional d’avaluació: 17/0672020

Reclamacions: de 18/06/2020 a 22/06/2020

Publicació del resultat definitiu d’avaluació: 23/06/2020

Lliurament de certificats/itinerari formatiu/emplenament enquesta satisfacció aspirants: del 17/06/2020 s 30/06/2020

 

Més info a http://acreditat.gencat.cat

Comments are closed.